FESTIVALPASS

Nå er det snart på tide å skitne til sykkelen igjen! 

KJØP FESTIVALPASS FØR 1. JULI OG FÅ 400kr I RABATT!

Prisoppgang 1.juli til ord. pris 1500kr.

oppdalsykkelfestival: dame som sykler på stisykkel i høyfjellet. blå himmel og skyer.
oppdalsykkelfestival: deltakere som koser seg i sofaen på afterbike lørdag kveld.
oppdalsykkelfestival: emil carlson sykler i skogen i solskinn med et smil om munnen.
oppdalsykkelfestival: 6 deltakere på oppdal sykkelfestival sykler ned en liten bakke på høyfjellet.

VIKTIG INFORMASJON VED KJØP AV FESTIVALPASS

Aldersgrense 18 år

Du må ha fylt 18 år for å delta. Dette er et arrangement for “voksne”, på voksnes premisser. Man må være i stand til å ta voksne avgjørelser som man selv står til ansvar for. Det er også salg av alkohol på festivalområdet som en må være 18 år for å komme inn på.

Forsikring

All deltakelse på eget ansvar. Alle deltakere står selv ansvarlig for gyldig forsikring dersom det skulle oppstå skade. Det er derfor viktig å sjekke at man har gyldig forsikring (skade, ulykke, reise, sykdom) på forhånd av festivalen.

Ingen refusjon

Festivalpass refunderes kun opp det skulle oppstå “Force Majeure” Les mer i vårt reglement.

Hva venter du på?

Regler ved kjøp av festivalpass

 1. Festivalpasset
 • Festivalpasset gir tilgang til arrangementet gitt at en har kvittering for kjøp og da står oppført på lister. Kjøper er ansvarlig for at passet de besitter er gyldig og lesbart.
 • Aldersgrense for arrangementet er 18 år, og arrangøren refunderer ikke billetten dersom kjøper eller annen deltaker som bruker kjøpers billett ikke oppfyller aldersgrensen.
 • Det er tillatt å endre navn på deltakeren frem til 14. August – ta kontakt med info@oppdalsykkelfestival.no.
 • Billetter kan overføres til en annen person med mindre annet er oppgitt under kjøpet. Kjøper samtykker i at det er forbudt å videreselge billetten til en pris som er høyere enn pålydende.
 • Billetten kan ikke brukes til kommersielle formål, tilbud, i konkurranser eller sammen med andre produkter uten tillatelse fra arrangører. Dersom billetten brukes til komersielle formål, har arrangøren rett til å kansellere billetten uten refusjon.
 • Biletten er å anse som en verdigjenstand. Biletter som er tapt eller ubrukte vil ikke bli refundert.
 • Ingen angrerett ved kjøp av biletter.
 • Deltakeravgift fremgår av nettsiden, og er inklusive mva. Vi aksepterer kortbetaling og Vipps ved påmelding. Beløpet trekkes umiddelbart. 
 • Vi tar forbehold om eventuelle feil når det gjelder pris og informasjon om varer/tjenestene på siden. Ta kontakt med oss ved spørsmål.

2. Personopplysninger

 • Kjøp av festivalpass innebærer samtykke til at eventuelle bilder av kjøper, som arrangøren har tatt eller som arrangør får tilsendt fra andre, kan legges ut på arrangørens nettsider og i sosiale kanaler under og etter arrangementet. Bildene vil inngå i arrangørens fotoarkiv og kan bli gjenstand for gjenbruk av lignende art. 
 • Bildene vil også kunne benyttes for, og eller videresolgt til aviser, tidsskrifter og andre tredjeparter og for bruk på blant annet i plakater, brosjyrer m.m., herunder til reklameformål. 
 • Ved kjøp av festivalpass samtykker kjøper til at arrangøren behandler kjøpers personopplysninger og at fullt navn og kjønn vil bli synlig i deltakerlister. Arrangørens behandling av persondata blir lagret i en database i samsvar med bestemmelsene i personopplysningsloven og EUs generelle databeskyttelsesforordning (GDPR). 
 • Arrangøren må behandle kjøpers personopplysninger for å kunne selge billetten til kjøper, gi kjøper tilgang til arrangementet eller varsle kjøper om eventuelle endringer i arrangementet. Grunnlaget for denne behandlingen er avtalen mellom kjøper og arrangør , inkludert vilkårene og betingelsene. Billettleverandøren brukes som databehandler av arrangøren for å utføre databehandlingen. Mer informasjon om arrangørens behandling av personlige data er tilgjengelig i arrangørens personvernerklæring.
 • Billettleverandøren kan også trenge å behandle kjøperens personopplysninger for formål som ikke er angitt i dette dokumentet. I dette tilfellet vil billettleverandøren være ansvarlig. Arrangøren anbefaler at kjøperen leser billettleverandørens personvernerklæring eller kontakter billettleverandøren for mer informasjon om deres databehandling.
 • Vilkårene skal tolkes og reguleres i henhold til norsk lov. Eventuelle tvister mellom kjøper og arrangør knyttet til vilkårene og betingelsene skal avgjøres av de ordinære domstoler i Norge. Søksmål vedrørende tvister skal bringes inn for arrangørens lokale domstol.

3. Endringer og kansellering

 • Endring av tid/dato – arrangøren har rett til å endre tidspunkt og dato for arrangementet. Hvis klokkeslett og/eller dato endres, er billetten forstatt gyldig for det nye tidspunktet.
 • Endring av plassering – arrangøren har rett til å endre sted for arrangementet. Envher endring av plassering kan ikke være mer enn 30 minutter unna den opprinnelige plassering med offentlig transport. Dersom arrangementet har ulike scener/lokaler, har arrangøren rett til å endre scene/lokaler for alle arrangement.
 • Endring av innhold – ved arrangementer med ulike fremføringer har arrangøren rett til å endre eller avlyse noen av fremføringene. Arrangementet anses ikke som avlyst med mindre alle fremføringer er avlyst.
 • Avbestilling – arrangøren forbeholder seg retten til å avlyse arrangementet. Billetten refunderes dersom hele arrangementet avlyses. Billettleverandøres gebyr kan ikke refunderes. Hvis arrangementet avlyses kan ikke kjøper fremme andre krav enn refusjon i henhold til denne bestemmelsen. Eventuell kansellering i tilfelle force majeure er regulert av segment 3.

4. Force Majeure

 • Situasjoner som betraktes som en ekstraordinær situasjon utenfor arrangørens kontroll som sterkt begrenser deres evne til å fullføre arrangementet eller oppfylle de andre forpliktelsene i arrangementet på noen rasjonell måte (inkludert, men ikke begrenset til orkan, tsunami, krig, terrorangrep, pandemi, epidemi, brann, streik, trusler mot samfunnet som innebærer restriksjoner, pålegg, anbefalinger eller lignende fra myndighetene, folkesorg, flom, storm, naturkatastrofer.)
 • Ved force majeure vil eventuelle forpliktelser arrangøren har overfor kjøper ikke lenger gjelde. Herunder arrangørens plikt til å gjennomføre arrangementet, kjøpers rett til å refundere billetten, kompensasjon eller prisavslag. Kjøper kan ikke fremme andre krav overfor arrangøren. Dersom arrangementet ikke kan gjennomføres på grunn av restriksjoner fra myndighetene angående covid-19-viruset eller annen pandemi eller sykdommer, anses det som force majeure.
 • Dersom arrangøren påberoper seg force majeure må de umiddelbart varsle kjøperen via e-postadressen oppgitt av kjøperen. Denne plikten gjelder ikke dersom kjøper ikke har oppgitt e-postadresse under billettkjøpet.

5. Andre regler 

 • Kjøper er forpliktet til å følge alle nasjonale regler og forskrifter vedrørende alkoholforbruk, smittevern etc. samt lokale forskrifter om orden og sikkerhet ved arrangementet. Arrangøren forbeholder seg retten til å bortvise kjøperen fra arrangementet, uten å refundere billetten, dersom kjøperen handler i strid med nasjonale eller lokale forskrifter.